Wzorcowanie wag elektronicznych

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym jest bardzo istotnym elementem każdego posiadacza wagi elektronicznej. Tylko cykliczne wzorcowanie oraz sprawdzenia okresowe wag wykorzystywanych w procesie produkcji czy kontroli jakości pozwoli na wyeliminowanie błędów wynikających z użytkowania uszkodzonych wag.

W odpowiedzi na rosnące wymagania naszych klientów, którzy działają w oparciu o międzynarodowe normy zarządzania w firmie Wagi Wielkopolska powołano niezależną oraz bezstronną jednostkę – Laboratorium Wzorcujące Wagi Wielkopolska, w której pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych wag elektronicznych.

Wysoką jakość świadczonych usług zgodną z międzynarodowymi standardami potwierdza wdrożony system zarządzania na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 akredytowany przez PCA oraz certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie m.in. wzorcowania wag elektronicznych.

Wzorcowanie wagWzorcowanie wagWzorcowanie wag

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje wagi wykorzystywane do kontroli jakości, w procesie technologicznym działają prawidłowo, skontaktuj się z nami.

Proces kontroli wag kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zgodnego z normą ISO/IEC 17025:2018-02, w którym obliczono błędy wagi wraz z oszacowaniem niepewności pomiaru według normy EA-4/02. Wszystkie wzorce masy wykorzystywane w naszym Laboratorium posiadają aktualne świadectwa wzorcowania powiązane ze wzorcem krajowym poprzez wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Istnieje możliwość doradztwa w zakresie interpretacji otrzymanych wyników

Wyposażenie pomiarowe laboratorium stanowią:

  • Wzorce masy klasy dokładności E2
  • Wzorce masy klasy dokładności F1
  • Wzorce masy klasy dokładności F2
  • Wzorce masy klasy dokładności M1
  • Termohigrometr
Wzorce masy